Září 2016

30.9.2016 - DÚ

30. září 2016 v 13:31 | AK |  Domácí úkoly

Matematika - geometrie: celá str. 11 - vybarvit podle návodu (do pátku 7.10.)

Český jazyk: oprava diktátu (do pátku 7.10.)

Pozn.:
Test z ČJ (VĚTA) - prosím podepsat, vrátit do školy.
Podobné zadání budeme psát ještě jednou v úterý - procvičujte doma.

29.9.2016 - DÚ

29. září 2016 v 12:57 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 9, cvič. 4 a 5

Prvouka: Do sešitu (512) - nalepit vybarvený obrázek semaforu s říkankou (dostali ve škole). Do prvouky sešit nosit stále - někteří nemají - dokoupit.
+ naučit se dopravní značky (učebnice - str. 8)

Pozn.:
Zítra je pátek - bude geometrie a v českém jazyce budeme psát diktát (můžete se "mrknout" na str. 14 - zelený rámeček. Některá z vět se v něm může objevit Mrkající).

27.9.2016 - DÚ

27. září 2016 v 13:48 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: oprava v sešitě ČJ 2 (někteří v ČJ 1)

Učivo: písmeno (hláska), slabika, slovo, věta - budeme psát opakovací test - pracovní list
(Určení počtu vět v textu, počet slov ve větách, rozlišení jedno-, dvoj- a trojslabičných slov, pravidla správného psaní věty - na začátku velké písmeno, na konci znaménko apod.)

Čtení: str. 11 - 13 - ukázka z knihy FERDA MRAVENEC od Ondřeje Sekory
Prohlubujeme dovednosti - výrazné hlasité čtení (odlišujeme vypravěče, jednotlivé postavy, nezapomínáme na konci věty na tečku - klesáme hlasem a děláme pauzu ...)

Zítra si užijte sváteční den a ve čtvrtek znovu do školy Usmívající se

26.9.2016 - DÚ

26. září 2016 v 13:30 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: oprava diktátu (na pátek)
+ SLOH (sešit ČTENÍ zezadu) - k přepisu 4 vět z cvič. 1 na str. 8, který jsme psali v hodině, připsat ještě 3 vlastní krátké věty o kaštanech (na příští pondělí).


Pozn.:
1) Pozítří - ve středu 28.9. je VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK.
Nezapomenout si pak ve čtvrtek vzít správné učebnice podle rozvrhu.

2) V naší GALERII už máme několik složek s fotografiemi - podívejte se Usmívající se.

26.9.2016 - SVAČINKY

26. září 2016 v 9:02 | AK

Přečtěte si prosím informaci o svačinkách.
Zakoupení svačinek je dobrovolné, vycházeli jsme z Vašeho předběžného zájmu na třídních schůzkách.

Informace pro žáky a zákonné zástupce
23. září 2016

INFOV rámci zajišťování správných stravovacích návyků žáků a v souvislosti s vyhláškou č. 282/2016 Sb. vedení školy rozhodlo o zavedení svačinek pro všechny žáky školy.
Svačinky, které bude zajišťovat naše školní kuchyně, si můžete zakoupit od pondělí 26. 9. 2016 v provozních hodinách od 7:30 - 8:00 a 11:30 - 12:30 hod. ve výdejním okně - pokladně ŠJ v přízemí.
Po úhradě žáci obdrží stravenky, na základě kterých jim bude ve "svačinové" přestávce, v prostoru školní jídelny, vydána svačinka typu: pečivo, chléb s "ve škole vyrobenou pomazánkou", plněná houska, ovoce, zelenina, přesnídávky, jogurty, aj… .
Cena byla stanovena: 15,- Kč/ks
Svačinky si můžete zakoupit na celý měsíc, ale i jednotlivě, tzn. na jednotlivé vámi vybrané dny v týdnu dopředu. Odhlášení bude probíhat taktéž v pokladně ŠJ, stejně jako u obědů vždy den dopředu.
Výdej svačinek bude zahájen v pondělí 3. října 2016.


23.9.2016 - DÚ

23. září 2016 v 15:07 | AK |  Domácí úkoly

Matematika - geometrie: Dokončit str. 6 (na pátek 30.9.).
Dbát na pečlivost a přesnost.

Pozn.:
Ani dnes neměli všichni v pořádku pomůcky do geometrie, přestože jsem na to upozorňovala.
Zapisuji je proto jako zapomenuté, prože neostrouhanými nebo polámanými tužkami či pastelkami se nedá rýsovat.
Tužky č. 1 a 2 potřebujeme ve Vv a Pč, ale v geometrii pracujeme s tužkou č. 3.
Sešity jsem všem koupila, dnes je žákům p. asistentka nadepsala. Po rozdání si je všichni doma obalí.

22.9.2016 - DÚ

22. září 2016 v 13:31 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: učebnice - str. 8, cvič. 4 - opsat do sešitu ČJ 2
Nezapomenout sešit na diktáty (minulý diktát opravit).

Pozn.:
Vždy v pátek budeme mít matematiku-geometrii. Všichni musí mít v pořádku ostrouhanou tužku (č.3), pastelky, gumu, pravítko, linkovanou psací podložku (lenoch).
Sešity bez linek dostanou zítra.

21,9,2016 - Zápis z 1. třídní schůzky

21. září 2016 v 15:53 | AK |  Zápisy z třídních schůzek
Třídní schůzka - 6. září 2016

Program:

1/ Přivítání rodičů, představení asistentky pedagoga - p. Kateřiny Takáčové.

2/ Rodiče dostali složky s rozvrhem hodin, nabídkami kroužků, informacemi k plaveckému výcviku, žádostí o příspěvek do obč. sdružení + formulář k evidenci ke kontrole.
Formuláře je nutné vyplnit a odevzdat nejpozději do konce týdne.
Veškeré změny během roku (např. telef. čísla, adresy, zdrav. pojišťovny) je třeba nahlásit co nejdříve.

3/ Od pondělí 12. září budeme jezdit na plavecký výcvik (bazén v Havířově-Šumbarku).
Žákům je výcvik hrazen. Rodiče hradí dopravné na výcvik: 460,- Kč. Peníze vybíráme zhruba do konce září.

Dále vybíráme 150,- Kč na společné pomůcky na 1. pololetí.

+ příspěvek do občanského sdružení: 200,- Kč na rodinu (+ event. dary).

4/ Stručné připomenutí školního řádu - např. omluvy absencí, zaopomínání pomůcek, návštěvy ve škole, konzulatce s tř. učitelem apod.
Úplné znění školního řádu - ofic. internetové stránky školy, nástěnka v přízemí (naproti kanceláři zástupce ředitele).

5/ Obědy: Pokud je žák nemocen, je třeba odhlásit obědy (pouze v první den absence je možné oběd odebrat do jídlonosiče). Obědy jsou dotovány - pokud není žák ve škole, museli byste platit za oběd celou částku.
Tel. číslo na školní jídelnu je v žákovské knížce.
Internet: strava.cz - číslo naší školní jídelny 3562

6/ Domácí úkoly - informace budou uveřejněny na nové internetové stránce naší třídy.

Adresa: nabrezi2c-kabelikova.blog.cz

Povinností dětí je značit si do deníčku DÚ (předmět, stranu a cvičení). Není omluvou, že DÚ nebylo na internetových stránkách - je to informace hlavně pro Vás a pro nemocné. Navíc se může stát, že na stránky nejde nový článek vložit.

Nenechávejte děti dělat DÚ zcela bez dohledu. Úkoly podepište.
Učebnice a pomůcky - nosit podle rozvrhu hodin. Učebnice, sešity, žákovskou knížku a deníčky - obalit.
Vždy budou děti mít tužku, pastelky, složku na prac. listy, složku z PVC a učebnice na daný den.
Důležité jsou i ubrousky a ručníky - učíme se dodržovat správné hygienické návyky.

8/ Je nutné veškeré pomůcky označit jménem (i pytlíky na obuv).
Nezapomínejte dětem dávat vhodnou obuv na přezutí.

Zapsala: A. Kabelíková

21.9.2016 - jmenovky

21. září 2016 v 13:57 | AK |  Informace pro rodiče

Prosím, zkontrolujte svým dětem, zda mají všechno podepsáno (sešity, pracovní sešity, veškeré pomůcky + plavecké potřeby - čepice, sprch. gely, ručníky ...).
Někteří mají věci stejné nebo podobné a pletou se jim.

21.9,2016 - DÚ

21. září 2016 v 13:53 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. - str. 5, cvič. 3

Matematika: str. 7, cvič. 2