Říjen 2016

31.10.2016 - DÚ

31. října 2016 v 13:50 | AK |  Domácí úkoly

Nový písemný úkol dnes není.
Procvičovat: čtení, prvouku, pamětné sčítání a odčítání.

+ Někteří žáci si dokončují pracovní listy, které dostali před prázdninami..

Pozn.:
Vítání občánků je už tuto neděli 6. listopadu.
Prosím, děti přiveďte do zámečku nejpozději v 9:00 hodin.
S sebou: pití,svačinku, dobrou náladu J .

Budeme své vystoupení opakovat každou půlhodinu - celkem 5x. Vítáme 21 nových miminek (7 holčiček a 14 chlapečků).
Poslední obřad začíná v 11:30 hodin.
Pro děti si můžete přijít zhruba ve 12:00 hodin.
Každý den si naše básničky opakujeme - všichni účinkující je už velmi dobře znají - děkuji rodičům za spolupráci.

25,10,2016 - info

25. října 2016 v 10:54 | AK |  Informace pro rodiče

Opět se připravuje TANEČNÍ SOUTĚŽ.

Proběhne v pondělí 28. listopadu 2016 od 14:00 hodin.

Hudební podklady zájemci odevzdají do 11. listopadu 2016 do 1. B (p. uč. Schimanietzové).

24.10.2016 - DÚ

24. října 2016 v 17:44 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 19, cvič. 4 a 5

Psaní: dokončit str. 14 a 15 (na každý řádek napsat pouze jednou název předmětu nebo zvířete)

SLOŽKA S PRACOVNÍMI LISTY - úlohy na prázdniny
Každý list podepsat. Složku s vypracovanými listy přinést v pondělí.

Nemocní nebo nepřítomní dostanou složku v pondělí 31.10. a vypracují vše do konce příštího týdne.
Zároveň si doplní matematiku do str. 20 včetně (geometrie - vybarvování PODLE ZADÁNÍ v učebnici)

24.10.2016 - podzimní prázdniny

24. října 2016 v 17:44 | AK |  Informace pro rodiče

Od středy 26.10. 2016 mají všichni žáci podzimní prázdniny

Nástup do školy: pondělí 31.10.2016. Nezapomenout plavání.

21.10.2016 - DÚ

21. října 2016 v 10:54 | AK |  Domácí úkoly

Matematika - geometrie: pracovní list - určit a napsat počet všech trojúhelníků, čtverců, obdélníků a pečlivě vybarvit (až na pátek po prázdninách)
Podobné úlohy jsme společně dělali ve škole v interaktivní učebně.

Český jazyk: oprava diktátu (na pondělí)

Čtení: Už je podzim (nazpaměť - všichni)
+ zůstává číst - O řepě


Pozn.:
K úkolu z geometrie - rozvoj vnímání geometrických tvarů.
Každý vybarví tolik obrazců, kolik najde. Barvy se mohou překrývat.
Nic není špatně 😊 - důležité je uvědomit si, jaké druhy geom. obrazců můžeme vidět a důležitá je i pečlivost při vybarvování.

20.10.2016 - DÚ

20. října 2016 v 12:52 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: pracovní list - str. 5, cvič. 13 - vypočítat (na pondělí)

19.10.2016 - info

19. října 2016 v 14:42 | AK |  Domácí úkoly

1) Opětovně upozorňujeme, že se ve škole v několika třídách vyskytly vši.
Prosíme, zkontrolujte svým dětem hlavy. Při objevení vší nebo hnid, je nutné nechat dítě doma a pečlivě pomocí prostředků zakoupených v lékárně (nebo v některých drogeriích) odstranit všechny živé vši i všechna vajíčka. Zároveň mi tuto situaci nahlašte.
Postup je doporučeno po několika dnech zopakovat.
Výskyt vší se z lékařského hlediska považuje za infekční záležitost, je tedy možno čerpat na dítě tzv. paragraf.

2) Vedení školy informuje, že stále proti původně nahlášenému zájmu o školní svačinky je počet objednaných svačinek mnohem menší. V případě takto malého odběru nebude moci školní jídelna svačinky kvůli nerentabilitě dělat.

19.10.2016 - DÚ

19. října 2016 v 14:29 | AK |  Domácí úkoly

Nový písemný úkol dnes není.

Čtení: str. 23 - Podzim (Učit se zpaměti - dobrovolníky budu zkoušet v pátek, ostatní v pondělí.)
+ str. 24 - O řepě - výrazné čtení

18.10.2016 - SMAJLÍČEK

18. října 2016 v 12:57 | AK |  Informace pro rodiče


Na naší škole opět začíná pracovat pod vedením p. uč. Tedesco pěvecký sbor SMAJLÍK.

Zároveň se tvoří i jeho přípravný sbor SMAJLÍČEK, do kterého mohou chodit žáci 1. a 2. tříd.
Bude mít zkoušky vždy ve středu od 14:00 do 15:00 hodin.

Zájem o členství ve sboru zapište do malého deníčku.

18.10.2016 - DÚ

18. října 2016 v 12:50 | AK |  Domácí úkoly

Prvouka: pracovní sešit - str. 9, cvič. 5 (vybarvit ptáky zelenou, savce hnědou a hmyz oranžovou barvou)

Psaní: písanka - str. 13 (5 řádků) + dobrovolně - str. 11 (vyluštit tajenku)