Únor 2017

28.2.2017 - DÚ

28. února 2017 v 10:51 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: ústně - naučit se zpaměti měkké souhlásky (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň)

27.2.2017 - DÚ

27. února 2017 v 13:42 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 9, cvič. 6 a 7

Prvouka: prac. seš. - str. 25, cvič. 1

Čtení: str. 71 - 73 - Ijáček má narozeniny (Medvídek Pú)
+ vybarvit obrázek a nalepit ho do sešitu ČT (nemocní ho dostanou po návratu do školy)

Pozn.:
Zítra není třeba nosit cvičební úbor - ve třídě je pouze 9 žáků a z toho někteří necvičí. Žáci budou v této hodině sledovat soutěžní turnaj II. stupně ve vybíjené.

Připomínám ještě znovu výběr peněz na prac. sešity a spol. pomůcky na ii. pololetí (celkem 250,- Kč). V tomto týdnu mají být prac. sešity dodány do školy a stále chybí peníze od 6 žáků.

24.2.2017 - DÚ

24. února 2017 v 13:10 | AK |  Domácí úkoly

Zpráva hlavně pro nemocné Rozpačitý:

Český jazyk: str. 55 (příprava na opakovací test)

Matematika: Stále procvičovat sčítání a odčítání do 100 (hlavně správné rozklady čísel).
Příklady a rozklady si znázorňujte - desítky,jednotky, rozklady např. pomocí "paciček".
Učivo - str. 9

Psaní: str. 11 (pouze ti, co nebyli ve škole)

23.2.2017 - DÚ

23. února 2017 v 19:21 | AK |  Domácí úkoly

Dnes bylo v naší třídě jen 9 žáků. Ostatní onemocněli. Proto jsem žádné nové úlohy nezadávala.

22.2.2017 - DÚ

22. února 2017 v 13:17 | AK |  Domácí úkoly

Čtení: do sešitu ČT přepsat básničku "Masožravá květina" ze str. 70 (na pátek)

21.2.2017 - DÚ

21. února 2017 v 12:24 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 8, cvič. 2 (dokončit podle vzoru)

Psaní: str. 10 (celá)

Čtení: zůstává (str. 67-69)

20.2.2017 - DÚ

20. února 2017 v 12:42 | AK |  Domácí úkoly

Prvouka: prac. seš. - str 24 (KŘÍŽOVKA) + učeb. - str 29 - ZÁSADY - naučit

Čtení: str. 67 - 69 + někteří dokreslit obrázek do sešitu

17.2.2017 - DÚ

17. února 2017 v 11:50 | AK |  Domácí úkoly

Dnes jsme měli školní turnaj - nové písemné domácí úkoly jsem nezadávala.
Diktát budeme psát mimořádně až v pondělí.

Žáci si zkontrolují své sešity, doplní chybějící opravy. Zároveň si mnozí mají zakoupit sešity nové, protože už jim staré sešity končí. Sešity mají být obaleny. Nadepíši jim je ve škole.

16.22017 - DÚ

16. února 2017 v 10:52 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. , str. 27, cvič. 5

Matematika: str. 7, cvič. 2

Prvouka: Kostra - v seš. vybarvit kostru (kosti žlutě, svaly červeně)


Pozn.:
Zítra je běžná matematika (geometrie nebude).

15.2.2017 - DÚ

15. února 2017 v 10:49 | AK |  Domácí úkoly

Dnes není žádný nový domácí úkol - máme KARNEVAL Usmívající se .