Duben 2017

28.4.2017 - DÚ

28. dubna 2017 v 11:48 | AK |  Domácí úkoly


Český jazyk: oprava diktátu

Čtení: básničky zpaměti (zůstává)

Natematika, prvouka: zůstává


Pozn.:
Pondělí 1. května - VOLNO - STÁTNÍ STÁTEK

27.4.2017 - DÚ

27. dubna 2017 v 13:03 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš.II: str. 1, cvič. 3 (doplnit a barevně podtrhnout)

Matematika: naučit se řadu násobků čísla 5 + násobilku (na úterý)
+ upozornění: zítra - test z geometrie

Prvouka: prac. seš.: str 34, cvič. 1 (doplnit vybarvit obrázek JARO - podobně jako obrázek v učebnici na str. 44)

26.4.2017 - DÚ

26. dubna 2017 v 13:41 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: M 7 - str. 1, cvič. 5 (Vypracovat podle zadání 3 řádky. Dobrovolníci mohou celé cvičení.)

Český jazyk: Doma nechat podepsat písemnou práci, zítra přinést zpátky do školy.
(Žáci se špatnou známkou mají zítra možnost opravy - napíší si test nový.)


Pozn.:
Žákovské knížky dnes zůstaly ve škole.
Dominik s Veronikou mají ve škole i deníčky.

25.4.2017 - DÚ

25. dubna 2017 v 12:46 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. II - str. 1, cvič. 1

Čtení: str. 92 - naučit se zpaměti jednu z básniček (dobrovolníci - pátek, ostatní - pondělí)

Pozn.:
V Čj a M pracujeme s novými pracovními sešity.
Nezapomínat ani na ostatní pomůcky (přehledy, tabulky atd.)

24.4.2017 - Pěvecká soutěž

24. dubna 2017 v 13:36 | AK |  Akce třídy

Čtyři žáci naší třídy postoupili do školního kola PĚVECKÉ SOUTĚŽE, která se uskuteční zítra 25. dubna 2017 od 13:30 hodin ve třídě 3.A.
Sraz soutěžících: 13:20 u školní vrátnice (nedružinoví).
Žáky, kteří navštěvují ŠD, vyzvedneme v družině. Po skončení akce se vrátí zpět do ŠD.

Přezůvky s sebou.

Zároveň všichni soutěžící (Danek, Dominik, Honza a Terezka) dostali letáček s těmito informacemi vytisknutý.

24.4.2017 - DÚ

24. dubna 2017 v 13:33 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: pracovní sešit - str. 40, cvič. 1 - vypracovat přesně podle zadání

Pozn.:
Ve středu budeme psát opakovací test z českého jazyka (měkké a tvrdé souhlásky).
V pátek test z geometrie (podle prac. sešitu č. 6).

Od zítřka budou žáci nosit nové pracovní sešity (ČJ II, M 7).

20.4.2017 - Zápis z třídní schůzky

20. dubna 2017 v 15:00 | AK |  Zápisy z třídních schůzek

Zápis z třídní schůzky 2. C konané dne 11. dubna 2017:

Informace o prospěchu žáků:
Rodiče dostali k podpisu formuláře s návrhem známek za 3. čtvrtletí škol.r. 2016/17. Nepřítomným bude návrh známek zapsán do ŽK.


Chování žáků: V poslední době se uvolnila kázeň u některých žáků a zhoršilo se i chování o přestávkách.
V tomto čtvrtletí byla zároveň udělena 1 třídní důtka a 2 napomenutí třídního učitele za zapomínání domácích úkolů a pomůcek.
Rodiče byli požádáni o větší dohled nad domácí přípravou žáků. Je nutné upevňovat správné návyky učení, protože ve 3. třídě bude učiva přibývat a bude náročnější na pochopení a zapamatování.
Pokud žáci dostanou jakoukoli pomůcku - přehledy, osy, tabulky - je vhodné s nimi pracovat nejen ve škole, ale i doma, aby si práci s nimi zautomatizovali.


Organizační: Ke konci školního roku dojde pravděpodobně k zahájení prací na výměně oken naší školy. Z tohoto důvodu bude organizace výuky upravena, bude docházet ke stěhování tříd, úpravám rozvrhu apod.
Je také možné, že bude celkově cca o týden zkrácena výuka a vysvědčení by bylo rovněž vydáno dříve. Všechno bude ještě včas projednáno a oznámeno rodičům, aby mohli zajistit péči o své děti.
Do konce května musí žáci vrátit všechny knihy zapůjčené ze školní knihovny - při poškození či ztrátě uhradí poměrnou či celou finanční částku za knihu.
Učebnice letos žáci vrátí již cca 14.-15. 6. a zároveň dostanou nové pro 3. třídu. Žádáme proto již nyní o kontrolu a případně o vygumování vepsaných poznámek a opravu učebnic. Poškození a ztráty žáci uhradí
do 20.6. - formuláře dostanou.


Informace o plánovaných akcích:

13.4. - 17.4. - Velikonoční prázdniny
19.4. - beseda v knihovně POZNÁVAT A OCHRAŇOVAT
21.4. - účast na celoměstském DNI ZEMĚ (nám. Republiky)
25.4. - školní kolo pěvecké soutěže jednotlivců (od 13:30 ve třídě 3.A)
1. a 8.5. - VOLNO - státní svátky
19.5. - školní kolo dopravní soutěže
1.6. - DEN DĚTÍ
14.-15.6. - vracení učebnic, rozdávání nových
16.6. - třídní výlet - ZÁMEK FRYŠTÁT (Karviná)
21.6. - KDPB - muzikál FERDA MRAVENEC (náhradní termín za rok 2016)
22.6. - kino Centrum - slavnostní ukončení školního roku, loučení s deváťáky, film ANDĚL PÁNĚ 2

Ostatní akce a termíny budou oznámeny dodatečně po upřesnění harmonogramu prací na opravě budovy školy.


Finance:

Prac. sešity na příští šk.r.: 230,- Kč (ČJ, písanky, AJ …) Částku vybíráme do konce měsíce května, aby mohly být sešity pro příští školní rok včas objednány a dodány.

Ostatní - předběžně - bude upřesněno - vybereme počátkem června:
Školní výlet: 70,- Kč
Filmové přestavení: 70,- Kč
Muzikál Ferda Mravenec: 80,- KčIndividuální konzultace o prospěchu a chování jednotlivých žáků.


TU: Alena Kabelíková

20.4.2017 - DÚ

20. dubna 2017 v 13:17 | AK |  Domácí úkoly

Prvouka: hodiny odpovědi na otázky (papír) - na pondělí

Papíry se špatně nakopírovaly, text otázek dávám i sem na stránky:

DOMÁCÍ ÚKOL - PRVOUKA:
Jméno:
V kolik hodin ráno vstávám?
a) Ve všední den: _________________________

b) O víkendu: _________________________

V kolik hodin odcházím do školy? _________________________

V kolik hodin se vracím domů? _________________________

Kdy se učím a dělám si domácí úkoly? _________________________

V kolik hodin jdu spát?
a) Ve všední dny: _____________________

b) V sobotu: _____________________

19.4.2017 - Poznávat a chránit

19. dubna 2017 v 14:01 | AK |  Akce třídy

Dnes jsme se během vyučování vypravili do knihovny. Tam pro nás odbor školství a kultury společně se ZO ČSOP při Frýdecké připravil v rámci DNE ZEMĚ besedu o zvířatech POZNÁVAT A CHRÁNIT.

Pan průvodce dětem vyprávěl zajímavosti o zvířatech žijících v naší zemi, o ohrožených druzích i o zvířatech, která k nám byla přivezena odjinud a zdomácněla tady.
Viděli jsme vycpané šelmy, ptáky, kožešiny, vejce, kostry. Mohli jsme pozorovat rozdíly mezi jednotlivými druhy, porovnat velikost mezi jelenem, daňkem a srncem. Řekli jsme si, jaký je rozdíl mezi rohy a parohy, jak dlouhé nory si dokáže vyhrabat jezevec, jak velkou rychlostí létá pták čírka a jiné zajímavosti. Děti také odpovídaly na množství otázek, poznávaly různá zvířata. Někdy byla odpověď nesprávná, ale většinou se podařilo vyřešit otázku dobře, přestože jsme se o spoustě věcí ještě ve škole neučili.

Pan průvodce byl s naší návštěvou a hlavně s našimi znalostmi spokojen a dokonce nás pozval na exkurzi do ekocentra ZO ČSOP.

19.4.2017 - DÚ

19. dubna 2017 v 13:37 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. - str. 57, cvič. 9 a)

Psaní: pouze někteří - dokončit v písance DÚ ze 7.4. na str. 23

+ někteří nestihli dnes dopsat básničku o vlaštovce ze str. 92 (do seš. ČTENÍ)


Pozn.:
Připomínám zítřejší test z matematiky.