Září 2017

27.9.2017 - DÚ

27. září 2017 v 13:37 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. sešit - str. 5, cvič. 9 (vypsat slova podle počtu slabik: 1. řádek - jednoslabičná, 2. řádek - dvojslabičná ...)

Čtení: zůstává (str. 15, dobrovolníci i zpaměti)

Prvouka: pracovní list (Kopec - popsat, vybarvit. Napsat alespoň 3 věty, ve kterých budou vyznačená slova.)

+ vyrobit si do portfolia nápisy ZÁŘÍ, ŘÍJEN a vyzdobit si je.
V pondělí 2. 10. budeme zakládat zářijové práce do portfolia, někteří stále nemají složku - nezapomenout si ji přinést.


Užijte si volné dny a v pondělí nezapomeňte na plavání Líbající .

Pozn.:
Hodně sešitů máme ve škole k opravě, rozdáme je v pondělí.

26.9.2017 - DÚ

26. září 2017 v 15:26 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: pracovní list - PEJSEK

Český jazyk: pracovní sešit - str. 4, cvič. 8 - První "křížovka" - doplnit správně seřazené slabiky.
(Druhá je dobrovolná.)

Čtení: str. 15 - básnička: Koulelo se koulelo

25.9.2017 - DÚ

25. září 2017 v 13:20 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: - sešit ČJ 1 - napsat jména podle abecedy (ve škole jsme si je už očíslovali).

Prvouka: namalovat do sešitu obrázek podle učebnice (str. 12)
Někteří stále ještě nezvládli naučit se zpaměti 8 městských částí Havířova - mají šanci do středy. Doporučuji učit se je podle sešitu (v abecedním řazení).


Pozn:
Pokud žák zapomene sešit, dostává od nás volný papír. Ten si může vlepit do příslušného sešitu, případně z něj zápis opíše.
Několik žáků ale sešity stále ještě do některých předmětů nemá vůbec. Ti si budou muset doplnit do sešitů všechny zápisy (nebudou si tam lepit všechny volné listy od začátku roku).

Úprava v sešitech není u některých žáků dobrá (zejména u DÚ). Prosím, dohlédněte na jejich vypracování, aby své úkoly neodbývali.
Např. v geometrii či v psaní mají lepší práce ve škole než doma, přestože doma mají určitě větší klid.

21.9.2017 - DÚ

21. září 2017 v 10:26 | AK |  Domácí úkoly

Matematika - geometrie: sešit - změřit a zapsat v cm a mm všechny narýsované úsečky - UV, MN, PO, RS, EF, XY .

Pozor:Sešit s DÚ odevzdat v pondělí 25.9.

Anglický jazyk: prac. seš. - str. 4 - zopakovat (na úterý)

Český jazyk: učit se zpaměti ABECEDU (na pondělí)

20.9.2017 - DÚ

20. září 2017 v 12:13 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: pracovní seš. - str 2, cvič. 4 - přepsat na volné řádky

Matematika: ústně opakovat násobilku 0, 1, 2 a 3 + zopakovat násobky čísel 4,5 a 6.
(Nosit si tabulku násobků.)
Pozor - zítra je geometrie.

Čtení: str. 12 - 15 (někteří pouze str. 12)

19.9.2017 - info - peníze, knihy, volno, žádosti o uvolnění

19. září 2017 v 12:53 | AK |  Informace pro rodiče

1) Vybíráme 150,- Kč na společné pomůcky (do Vv, Pč apod.) na 1. pololetí.

2) Nejpozději do středy 27.9. zájemci přinesou objednávky na knihy (+peníze) z podzimních katalogů.

3) V příštím týdnu bude výuka pouze do středy.
Čtvrtek 28.9. - Státní svátek - volno
Pátek 29.9. - Ředitelské volno - z organizačních důvodů (školení všech ped. pracovníků)

4) V případě, že potřebujete své dítě uvolnit z výuky nebo podat žádost o uvolnění při vícedenní absenci využijte formuláře, které si můžete stáhnout na oficiálních stránkách školy v rubrice "Pro žáky a rodiče" - "Dokumenty ke stažení".
Odkaz na školní stránky najdete i na našich stránkách - vlevo dole (oblíbené odkazy).
Pokud nemáte tiskárnu, napište mi do deníčku a já vám potřebný formulář zašlu. Zatím jsem každému žákovi dala 4 ks uvolnění z výuky (krátkodobé - slouží např. při odchodu žáka k lékaři apod.).

19.9.2017 - DÚ

19. září 2017 v 12:47 | AK |  Domácí úkoly


Matematika: str. 7, cvič. 26 - do seš. M1 (slovní úloha - zápis, výpočet + zkouška, odpověď)
Zápis psát stručně podle vzoru v učebnici nebo sešitě - zbytečně neopisovat celé zadání ani otázku.

Anglický jazyk: prac. seš. str. 4, cvič. 1 (na čtvrtek)


Pozn.:
DÚ z angličtiny budu zapisovat, pokud mi je p. uč. nahlásí. Žáci jsou povinni zapisovat si veškeré DÚ sami do deníčků, zápisy na těchto stránkách jsou určeny hlavně pro informaci nemocných či nepřítomných.

18.9.2017 - DÚ

18. září 2017 v 13:46 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: pracovní sešit - str. 2, cvič. 3 (pouze doplnit slova opačného významu do textu)

15.9.2017 - DÚ

15. září 2017 v 14:49 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 6, cvič. 22 do sešitu M1 (slovní úloha: zápis - podobně jako v předchozím píkladu v sešitu, výpočet, odpověď)

Český jazyk: oprava diktátu (v pondělí odevzdat)
Žáci se známkou 4 a 5 napíší diktát celý, ostatní napíší jen slova s chybou. Pokud ale nemají velké písmeno na začátku věty nebo znaménko na konci věty, je třeba napsat větu celou.

14.9.2017 - DÚ

14. září 2017 v 13:48 | AK |  Domácí úkoly

Prvouka: naučit se podle sešitu názvy městských částí Havířova (na pondělí)

Čtení: čítanka - str. 10-11 (číst: Odměna za dopadení zloděje)


Pozn.:
Zítra píšeme první diktát - nezapomenout sešit.