Listopad 2017

30.11.2017 - DÚ

30. listopadu 2017 v 12:43 | AK |  Domácí úkoly

Čtení: učit se MIKULÁŠSKOU BÁSNIČKU (dlouhý papír) na mikukulášskou besídku (5.12.)

Anglický jazyk: přeložit věty v sešitě (na 5.12.)

29.11.2017 - Zápis z třídní schůzky

29. listopadu 2017 v 13:33 | AK |  Zápisy z třídních schůzek

Třídní schůzka dne 28. listopadu 2017:

1. Informace o prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí 2017/18.
Prospěch za 1. čtvrtletí byl u většiny velmi dobrý vzhledem k tomu, že se v uvedeném období opakovalo a prohlubovalo učivo 2. ročníku. Čtvrtletní písemné práce dopadly také velmi dobře díky písemné a ústní přípravě na ně.
Nebylo uděleno žádné napomenutí TU za zapomínání pomůcek či chování.

Někteří žáci musí přesto zlepšit svou domácí přípravu, úpravu sešitů, písmo.
Nové učivo je náročné, děti se musí doma připravovat na výuku, učivo si procvičovat.

Poděkování žákům za dobrou reprezentaci školy na akci VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.

2. Hodnocení akcí, kterých se třída zúčastnila:

- seznámení s deskovými hrami (knihovna)
- výchovný koncert "Jak hudba maluje pohádku" (knihovna)
- pečení vánočních perníčků (Asterix)

3. Nejbližší připravované akce:

- 30.11. - Vánoční fotografování (pro zájemce)
- 30.11. - Školní taneční soutěž (od 14:00 - relaxační místnost)
- 5. 12. - Mikulášská besídka (tělocvična)
- 13.12. - ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY (V 18:00 - NÁMĚSTÍ)
- 15.12. - ukončení výběru peněz na ADOPCI ZVÍŘAT
- 15.12. - knihovnická lekce (knihovna)
- 21.12. - VÁNOČNÍ KONCERT pěveckého sboru SMAJLÍK (vstupné 20,- Kč)
- 22.12. - mimořádné plavání (sraz opět v 7:30)
- 22.12. - vánoční besídka (přinést trošku cukroví + dáreček - KINDER vajíčko)

23.12.2017 až 2.1.2018 - VÁNOČNÍ PRÁZDNINY.

4. FINANCE:

- Škola v přírodě - informace o placení ve splátkách bezhotovostně na účet školy (nejasnosti vyřešit s vedoucí ŠvP paní učitelkou Kociánovou).
- v žákovských knížkách zkontrolovat, zda mají děti zaplacenu částku 200,- Kč (Sdružení) + 150,- Kč (společné pomůcky na 1, pololetí)
- v současnosti vybíráme na: ADOPCI ZVÍŘAT (alespoň 20,- Kč) + Vánoční koncert SMAJLÍKU (rovněž 20,- Kč)

5. Různé:

- Vzhledem k výměně oken jsme se několikrát stěhovali a neměli jsme s sebou pomůcky do Pč a Vv. Museli jsme proto pracovat pouze s těmi pomůckami, které byly dostupné. Nebudeme proto už pracovat s vylisovanými suchými listy.
Někteří si domů odnesli šanony se složkami na portfólio. Budeme je už potřebovat k zakládání nových prací.

- Někteří žáci mají zcela zničené krabice na pomůcky. Mám ještě 4 ks nových. Zájemci si mohou přinést 19,- Kč a dostanou krabici novou.

- O přestávkách si někteří rádi kreslí. Je proto vhodné, aby měli u sebe nějaký blok na jejich výtvarné pokusy. Máme sice vyřazené papíry (popsané z jedné strany), ale není jich dost. Čistých kopírovacích papírů je škoda.

- Zároveň si mohou děti nosit na přestávky také vlastní knihy, případně si půjčit knihu z příruční třídní knihovničky. Jsou už celkem dobří čtenáři a je dobré je v této činnosti podporovat. Brzy si budeme zavádět čtenářský deník.

29.11.2017 - DÚ + několik poznámek k domácí přípravě

29. listopadu 2017 v 12:51 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. - str. 23, cvič. 1 - doplnit
+ str. 23, cvič. 2 - přepsat na volné řádky pouze slova, ve kterých jsme ve škole doplnili -y nebo -ý.

Zkouším stále vyjmenovaná slova po b.

Prvouka: I když už dávno bereme jiné učivo, několik žáků stále neumí části Havířova (máme v seš. seřazeno podle abecedy). Nutno doučit - měli bychom znát své město.


Čtení: Zkouším básničky - recitace se dětem líbí a mají ji rády. proto vyzkouším všechny.
+ Všichni dostali básničku k Mikuláši - zatím jsme si ji pouze čteme, ale do úterý se ji na mikulášskou besídku chceme naučit zpaměti. Někteří už ji skoro znají celou Usmívající se.


Matematika: Při domácí přípravě procvičovat sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
Dnes jsme si pro zajímavost zkoušeli různé postupy, aby žáci poznali, že při správné provedené matematické operaci mouhou dojít různou cestou ke správnému výsledku.
V sešitu je mají označeny čísly 1 až 4.
Důležitý je pro nás nyní postup číslo 1 (s rozkladem).

28.11.2017 - DÚ

28. listopadu 2017 v 16:33 | AK |  Domácí úkoly

Dnes jsou třídní schůzky - není nový písemný DÚ.

Zůstává:

- učit se vyjmenovaná slova po B
- básnička (libovolná ze tří)

+ seznámit se s novou básničkou k Mikuláši (učíme se ji na mikulášskou besídku, která bude v úterý 5. 12.)

27.11.2017 - DÚ

27. listopadu 2017 v 13:57 | AK |  Domácí úkoly

Dnes jsme byli po celou dobu výuky mimo školu.
Nové DÚ dnes proto nejsou.
Ale pozor - zítra zkouším básničky i vyjmenovaná slova po b.


Pozn.:
Budeme kontrolovat podpisy v ŽK - pozvánku na zítřejší třídní schůzku.

24.11.2017 - DÚ

24. listopadu 2017 v 14:09 | AK |  Domácí úkoly

Psaní: písanka - str. 14 - dolní část (vypsat podstatná jména podle rodů - máme označeno)


Pozn.:
Nezapomenout - v pondělí máme plavání + pečení perníčků.

24.11.2017 - info - PERNÍČKY

24. listopadu 2017 v 10:44 | AK
Informace k PEČENÍ PERNÍČKŮ:

Jdeme v pondělí 27.11. hned po plavání (nebudeme tedy potřebovat žádné učebnice).

CENA: 40,- Kč (těsto, poleva, spotřeba energie)
Každé dítě obdrží 10 dkg těsta + polevu.
S sebou:
- pití, svačinu
- přezůvky
- každý svůj váleček na válení těsta
- krabičku na perníčky

Prosím, aby si děti nenosily svá vykrajovátka, vše budou mít děti k dispozici.

23.11.2017- DÚ

23. listopadu 2017 v 9:26 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. seš. - str. 22, cvič. 1 - vybarvit podle zadání (na zítřek)
+ učebnice - str. 74 - učit se vyjmenovaná slova po b (na pondělí)

Čtení: str. 40 - naučit se zpaměti jednu z básniček (na pondělí)

22.11.2017 - DÚ

22. listopadu 2017 v 12:27 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: str. 73, cvič. 1 - do seš. ČJ2 vypsat alespoň 10 slov (pod sebe), ve kterých se píše po obojetné souhlásce -y,-ý nebo -i, í

+ DOBROVOLNĚ: najít nějakou pěknou (novou) básničku nebo písničku k Mikuláši

21,11,2017 - DÚ

21. listopadu 2017 v 10:54 | AK |  Domácí úkoly


Dnes nové domácí úkoly nejsou.

Pozn.:
Prosím podepsat v žákovské knížce pozvánku na třídní schůzku (28.11, od 15:30 hodin).