Leden 2018

31.1.2018 - DÚ na prázdniny

31. ledna 2018 v 12:41 | AK |  Domácí úkoly

Prázdninové DÚ na přání žáků Usmívající se:

Český jazyk: pracovní list (procvičení vyjmenovaných slov)

Matematika: pracovní list (opakování - násobilka, dělení, zaokrouhlování)

Zadání jsme si podrobně vysvětlili a ukázali vzor.


Zároveň si všichni zkontrolují své sešity (doplnění, opravy) a pomůcky (pastelky, lepidla, nůžky, pera, nové sešity ...).
V případě nutnosti dokoupit nové.

Pozn.:
Všem přeji pěkné dny volna, dávejte na sebe pozor, ať jsme všichni po prázdninách zdraví.
Nezapomeňte si v pondělí přinést peníze na TRILOPARK.

30.1.2018 - informace o akcích

30. ledna 2018 v 14:27 | AK

1) V pondělí 12. 2. (hned po jarních prázdninách) navštívíme TRILOPARK.
Podíváme se, jaké rostliny a jací živočichové existovali v pravěku.
Zájemci si mohou koupit např. odlitek trilobita (cena 50,- až 100,- Kč).

Vstupné: 50,- Kč

POZOR: Od žáků 3. C vybíráme pouze 30,- Kč, protože nám zůstalo 20,- Kč z vánočního koncertu souboru Smajlík. (Peníze na celé vstupné přinesou pouze Terka, Simča a Natálka - členky Smajlíku - neplatily).

2) Neděle 4. 3. - vybraní žáci se zúčastní dalšího VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (v tomto školním roce naposledy). Básničky si ve škole zopakujeme. Pokud bude nutno, vytisknu je znovu. Rodiče recitátorů prosíme, aby si na tento den pokud možno nic neplánovali.

3) Středa 7. 3. - KARNEVAL - od 15:00 hodin - tělocvična (západ)
Vstupné: balíček balených bonbonů, rodiče vstupné dobrovolné (minim. 20,- Kč)

4) Čtvrtek 8. 3. - MALUJEME S MALÍŘEM DOSTÁLEM - další setkání s panem malířem. Žáci se opět budou zábavnou formou učit malovat zvířata, rostliny a věci kolem nás.
Vstupné: 40,- Kč

5) Středa 14. 3. - Školní kolo recitační soutěže - 14:00 hodin (ve třídě 1.A)
Každý žák si na třídní kolo připraví 2 básničky, postupují 4 nejlepší recitátoři.


Pozn.:
Začíná období chřipek a nachlazení. Ve třídě nám docházejí papírové kapesníky v krabičkách z loňského roku. Prosíme, aby každý opět jednu krabici přinesl.

30.1.2018 - DÚ

30. ledna 2018 v 14:07 | AK |  Domácí úkoly

Čtení: str- 69 - 71 (K.J. Erben - Rozum a štěstí)

Nový písemný úkol není - zkontrolovat sešity - doplnit a provést opravy.

29.1.2018 - DÚ

29. ledna 2018 v 13:14 | AK |  Domácí úkoly

Český Jazyk - sloh: Do sešitu ČTENÍ zezadu napsat krátké vypravování (5 vět). Použít tato slova: výlet, vysvědčení, babička, prázdniny, návštěva ZOO.

26.1.2018 - DÚ

26. ledna 2018 v 12:49 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 11, cvič. 17 do sešitu M2 - 2 sloupce (+ DOBROVOLNĚ i třetí sloupec)

25.1.2018 - DÚ

25. ledna 2018 v 13:16 | AK |  Domácí úkoly

Dnes nové písemné úkoly nejsou.


Pozn.:

Připomínám, že zítra máme tělesnou výchovu a z důvodu voleb zkrácené vyučování.

24.1.2018 - DÚ

24. ledna 2018 v 17:27 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: učebnice - str. 102, cvič. 5 a) podle vzoru v sešitu (napsali jsme si první dvě slova)
+ dobrovolně - 102/5 b) (3-4 věty)

23.1.2018 - DÚ

23. ledna 2018 v 11:24 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: pracovní sešit - str. 34, cvič. 2


+ Někteří žáci dnes nepředložili ke kontrole své PORTFOLIO. Je nutné, aby si dali složku se svými pracemi do pořádku a nejpozději v pátek přinesli do školy.


Pozn.:
Ovoce a mléko do škol - Zítra si přinést s sebou z domova lžičku (na jogurt).

22.1.2018 - DÚ

22. ledna 2018 v 11:48 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: Všichni - naučit se vyjmenovaná slova po v.

Matematika: str. 7, cvič. 5 - vypracovat podobně jako cvičení, které jsme dělali ve škole na str. 7, cvič. 4.
Vypsat podle dnů v týdnu, určit nejmenší a největší číslo.
+ Očíslovat pořadí od nejmenšího do největšího a potom od největšího do nejmenšího.

19.1.2018 - DÚ

19. ledna 2018 v 12:56 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: Doma nechat podepsat písemnou práci z ČJ + přinést ji zpět do školy.

(Nezapomenout se učit vyjmenovaná slova po v - v pondělí mohu zkoušet dobrovolníky, od úterý všechny.)


V úterý si zkontrolujeme portfolia. Všechny pracovní listy a práce jsme si třídili podle měsíců, dejte si je do pořádku, můžete si je doplnit + např. vyzdobit názvy měsíců.


Pozn.:
Máme radost, že se většině povedlo napsat dobře písemné práce z M, Čj i Prv. Nikdo nedostal žádnou špatnou známku (čtyřku ani pětku). Z Čj dokonce nepadla ani žádná trojka Smějící se.
Z toho vyplývá, že příště asi budou muset být písemky těžší a náročnější Mrkající.