Březen 2018

26.3.2018 - info

26. března 2018 v 18:55 | AK |  Informace pro rodiče

Ode dneška do 3. dubna jsem bohužel na nemocenské. Všechny hodiny budou mít žáci řádně suplovány.
Po tuto dobu ale nebudete mít aktualizované informace na těchto stránkách, věnujte proto pozornost zápisům v ŽK a deníčcích Vašich dětí.
Také případné omluvy nepřítomnosti Vašich dětí volejte na sekretariát školy (tel. č. 596 802 520).

Zároveň žádám rodiče žáků, kteří se zúčastní letošní školy v přírodě, aby si zkontrolovali, zda mají všechny formuláře v pořádku a v termínu odevzdány.

23.3.2018 - DÚ

23. března 2018 v 11:56 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: oprava diktátu (na pondělí)

Matematika: Na volném listu papíru trénovat práci s kružítkem - rýsování kružnic (Každý přinést v pondělí alespoň 10 pečlivě narýsovaných kružnic.).

Pozn.:
Zkontrolovat stav rýsovacích potřeb. Žáci stále nemají v pořádku pravítka, trojúhelníky s ryskou, tužky, gumy a HLAVNĚ KRUŽÍTKA. Chybí jim v nich tuhy, uvolňovací šroubky apod. Je nutné dát vše do pořádku, připadně zakoupit potřeby nové.
Kružítka nemusí být ta nejdražší, stačí obyčejná, ale funkční.
Dnes mělo v pořádku pomůcky pouze 5 žáků. Takto opravdu nemůžeme pracovat.

22.3.2018 - Volby do ŠKOLSKÉ RADY, konzultační schůzky, hygienické opatření

22. března 2018 v 13:42 | AK

1/ Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Z důvodu ukončení tříletého funkčního období zákonných zástupců, členů školské rady při základní škole, vyhlašuje ředitel školy nové volby do ŠKOLSKÉ RADY (dále ŠR), které proběhnou dne:
17. 4. 2018, od 15:00 hod..
Ve ŠR jsou zastoupeni dva zákonní zástupci nezletilých žáků.
Pokud máte zájem zúčastnit se voleb jako kandidát, vyplňte, prosím, kandidátní listinu, kterou najdete na našich webových stránkách, popř. vyzvednete na sekretariátu školy. Vyplněnou listinu zašlete třídnímu učiteli, popř. doručte na sekretariát školy, do středy - 28. 3. 2018.

- vedení školy-


2/ V úterý 27. března 2018 se od 15:30 hodin konají konzultační schůzky - na pozvání tř. učitelů.
Pozváni budou podle potřeby pouze někteří z rodičů. Sledujte proto zápisy v žákovské knížce nebo deníčku. Pokud se někdo z pozvaných nebude moci v daném termínu zúčastnit, zapíše to ke svému podpisu do ŽK (nebo do deníčku) a dohodneme další možný termín.
Zároveň platí, že pokud má kdokoli z vás něco k projednání s TU, může si také dohodnout termín konzultace.


3/ Hygienické opatření:
Prohlédněte svým dětem hlavy - ve škole se opět vyskytly vši.
Připomínáme, že děti zůstávají doma (máte možnost využití tzv. paragrafu, který vám vystaví dět. lék.), dokud nejsou odstraněny veškeré vši i jejich vajíčka (hnidy). Zároveň vždy informujte školu.

22.3.2018 - DÚ

22. března 2018 v 13:34 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: str. 139, cvič. 5 - do seš. ČJ1 (číslice na hradit slovy - číslovkami)

Pozn.:
Zítra budeme mít mimořádně matematiku - GEOMETRII (nezapomenout pomůcky).

21.3.2018 - DÚ

21. března 2018 v 14:31 | AK |  Domácí úkoly

Čtení: zůstává (Dobrodružství - Karel Nový)

Nové písemné domácí úkoly dnes nejsou. Všichni si zkontrolují sešity do ČJ a doplní si opravy.
Zároveň zkontrolovat pomůcky na zítřejší geometrii (kružítko, trojúhelník s ryskou, guma, ostrouhaná tužka č. 3).

20.3.2018 - DÚ

20. března 2018 v 10:09 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: str. 137, cvič. 3 (podle vzoru v sešitu zbývající 2 sloupce - vytvořit slova protikladná)

19.3.2018 - DÚ

19. března 2018 v 13:40 | AK |  Domácí úkoly

Hudební výchova: stupnice C dur + hodnoty not a pomlk (podle papíru)

Psaní: někteří - dokončit str. 1 v písance 2 (psaní číslic - dbát na správný tvar a velikost, psát přesně pod sebou)

16.3.2018 - DÚ

16. března 2018 v 13:24 | AK |  Domácí úkoly


Český jazyk: pracovní sešit - str. 40, cvič. 7 (napsat vhodná podstatná jména)

15.3.2018 - DÚ

15. března 2018 v 11:19 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: do sešitu nalepit a vybarvit obrázek semaforu (k přepisu článku SEMAFOR)

Anglický jazyk: ZMĚNA!!! PÍSEMKA SE BUDE PSÁT AŽ VE STŘEDU 21.3.

Prvouka: zopakovat si učivo - Rostliny, Houby


Pozn.:
Nosit si funkční kružítko - budeme s ním pracovat v geometrii, pracovních činnostech a výtvarné výchově.
Někteří žáci ještě nepřinesli balík kopírovacích papírů - prosím o dodání - papíry nám docházejí.

14.3.2018 - DÚ

14. března 2018 v 13:14 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: str. 28, cvič. 4 a 7 - vždy jen první a druhý sloupec - na pátek (ostatní sloupečky - dobrovolně)

Anglický jazyk: opakování před písemkou (1. - 15. lekce)Pozn.:
Do PSANÍ nosit písanku číslo 2.