Duben 2018

27.4.2018 - info - připomenutí

27. dubna 2018 v 13:38 | AK |  Informace pro rodiče


Připomínáme, že v pondělí 30. dubna mají žáci z organizačních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO.

V úterý 1. května - VOLNO - STÁTNÍ SVÁTEK.


25.4.2018 - DÚ

25. dubna 2018 v 14:42 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: ústně opakovat násobilku + násobky čísel (příprava na dělení se zbytkem)
Určovat nejbližší menší násobky čísel (Např. u dělení třemi: číslo 17 - nejbližší menší násobek je číslo 15 atd.).

V pátek 27.4.2018 si přinést:
přezůvky, svačinu, pití, pláštěnku + pero.
Po první hodině, kdy si napíšeme diktát, půjdeme na MĚSTSKÝ DEN ZEMĚ.
Dobrovolný úkol: vymyslet PŘÁNÍ LESU - městská soutěž

Pokud si rodiče přejí, aby jejich dítě odešlo z náměstí po skončení akce (cca v 12:10 hodin) samo domů, je nutné v pátek přinést podepsaný souhlas (není třeba do deníčku, stačí na samostatném papíře). V tom případě jim event. včas odhlaste oběd ve školní jídelně.
Všichni ostatní se vrátí zpět ke škole, kde bude rozchod (domů, na oběd, do družiny).

24.4.2018 - DÚ

24. dubna 2018 v 13:40 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: Do připravené papírové tabulky dopsat pádové otázky podle učebnice - str. 164.

Pracovní činnosti: Na příští hodinu si přinést kulatou krabičku od taveného sýra + zbytky dárkových balicích papírů.


Pozn.:
1) Zítra máme mimořádně GEOMETRII - nezapomenout sešit + pomůcky.
2) Nezapomenout se pěkně obléknout na fotografování Mrkající.

23.4.2018 - DÚ

23. dubna 2018 v 9:49 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: str. 143, cvič. 6 a), b) (do seš. ČJ 1)

Anglický jazyk: číst básničku (str. 41)


Pozn.:
Zítra budou psát test z matematiky (str. 54) ti žáci, kteří v minulém týdnu chyběli.

20.4.2018 - DÚ

20. dubna 2018 v 14:06 | AK |  Domácí úkoly

Český jazyk: prac. sešit - str. 42, cvič. 12
+ oprava diktátu

Matematika: str. 41, cvič. 5 - dobrovolně

19.4.2018 - DÚ

19. dubna 2018 v 12:34 | AK |  Domácí úkoly

Prvouka: pracovní list - na úterý (vypracovat podle učebnice)

Matematika: nosit obě učebnice (2 i 3) + tabulku násobků
+ opět trénovat rýsování kružnic podle kružítkaPozn.:
Znovu žádám o zkontrolování stavu kružítek. Žáci je nemají dobře seřízena, mají špatnou délku tuhy nebo tuhu nemají vůbec.
Nemohou potom správně pracovat a zdržují všechny ostatní. Kružítko si nyní musí nosit každý den.

18.4.2018 - DÚ

18. dubna 2018 v 12:10 | AK |  Domácí úkoly

Psaní: písanka - str. 10 - pečlivě psát hůlková písmena
+ DOBROVOLNĚ - křížovka na str. 11

18.4.2018 - Zápis z třídní schůzky

18. dubna 2018 v 10:16 | AK |  Zápisy z třídních schůzek

Třídní schůzka dne 17. dubna 2018:

1. Informace o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí 2017/18:
Prospěch za 3. čtvrtletí se u některých žáků zhoršil a zhoršila se i jejich domácí příprava, úprava sešitů, písmo. Nové učivo je náročné, děti se musí doma připravovat na výuku, učivo si procvičovat.

Rodiče byli požádáni o zvýšený dohled při přípravě na vyučování a při vypracování domácích úkolů.
Nebylo uděleno žádné napomenutí TU za zapomínání pomůcek či za chování.


2. Hodnocení akcí:
Recitační soutěž- Čestné uznání v městském kole recit. soutěže (D. Všetička)
Matematický klokan: kateg. Cvrček - 1. místo a 3. místo (T. Janeczko a M. Zukal), v první desítce se umístilo 7 žáků naší třídy.
Hodnocení Školy v přírodě


3. Nejbližší připravované akce:
- úterý 24. dubna - poslední knihovnická lekce
- středa 25. dubna - závěrečné fotografování tříd a skupinek (cena jedné fotografie 35,- Kč, skupinky - jedna fotografie 15,- Kč - vybíráme do úterý 24.4.)
- pátek 27. dubna - účast na městském DNI ZEMĚ (náměstí)

- pondělí 30. dubna - ředitelské volno pro žáky školy
- úterý 1. května - STÁTNÍ SVÁTEK
- pátek 4. května - školní DEN ZEMĚ (při velmi nepříznivém počasí bude termín změněn)

- pondělí 7. května - ředitelské volno pro žáky školy
- úterý 8. května - STÁTNÍ SVÁTEK

- čtvrtek 17. května - návštěva slavnostní akademie ZŠ Gorkého (vstupné 30,- Kč)

- úterý 22. května - školní pěvecká soutěž

- čtvrtek 21. června - školní výlet - Archeopark Chotěbuz (vybíráme 110,- Kč)


4. Různé:
- Tři žáci ještě nemají zaplaceno 150,- Kč (na nákup společných pomůcek do Vv a Pč), napíšu sdělení do deníčku.
- informace o změně zákona o ochraně osobních dat od 25. května 2018 - informace budou upřesněny.


Zapsala:
A. Kabelíková, TU

16.4.2018 - DÚ

16. dubna 2018 v 10:54 | AK |  Domácí úkoly

Matematika: připravujeme se na testy (str. 54, 55 + geometrie - str. 56) - viz sešit

13.4.2018 - info - zkrácení vyučování

13. dubna 2018 v 10:48 | AK |  Informace pro rodiče


V úterý 17. dubna 2018 je z organizačních důvodů zkráceno vyučování o jednu vyučovací hodinu.
Končíme v 11:30 hodin.

Školní družina má provoz normální. Žáky, kteří navštěvují ŠD, si převezmou p. vychovatelky v šatnách v 11:40 hodin.